Н.с. д-р Димчо Иванов Савов

Н.с д-р Димчо Иванов Савов е роден на 1 декември 1939 г. в с. Върбовчец. Основното си образование завършва в родното си село, а средно в с. Ружинци. Продължава образованието си в техникума по земеделие „Боруш“ в с. Крушево, Горнооряховско, след което е приет за студент в Украинската селскостопанска академия в гр. Киев, която завършва с отличие през 1966 г. със специалност „Растителна защита“. Завръща се в България и започва работа като агроном по растителна защита в ТКЗС – Ново село, Видински окръг. По-късно записва редовна аспирантура в секция „Ентомология“ на Института по растителна защита – Костинброд, където защитава кандидатската /докторската/ си дисертация в областта на опазване на складираните храни и продукти от вредни насекоми и е назначен за научен сътрудник. След няколко години работа в научната област преминава на работа в административно-управленските структури – завеждащ отдел „Селскостопански“ на Окръжното ръководство на БЗНС – София област, заместник председател на Окръжен аграрно-промишлен съюз – София област, заместник председател на Научно-техническите съюзи в Софийска област и председател на НТС по земеделие в областта, заместник генерален директор на Стопанско обединение „Агрохимическо обслужване“. В качеството си на заместник генерален директор на СОАХО води преговорите по осигуряване на продукти за растителна защита и торове с производители от Англия, Гърция, Франция, САЩ и др. След закриването на обединението през 1990 г. е представител на израелски фирми доставчици за България на препарати за растителна защита и за селското стопанство. През 2009 г. регистрира и става управител на фирма „СТАНДАРТ БИО“ ООД.

Димчо Савов е специализирал в професионалната си област в Украйна, САЩ и Китай.

Има публикувани статии на научни, обществени и общественополитически теми в специализирания и масов печат. Автор е на книгата „Екологични проблеми на българското земеделие“. През 2019 г. издава и стихосбирката си „Белези по душата“ със стихове на социална и патриотична тематика.

Награждаван е с юбилейни медали и професионални отличия и е носител на орден „Червено знаме на труда“ за постигнати високи резултати в земеделието на Софийска област.