Доц. Димчо Иванов Савов

Роден е на 1 декември 1939г. в с.Върбовчец. Специалист по растителна защита.