Проф.кмн д-р Димитър Радков Раденовски

Роден е на 10 март 1949 г. в гр.Белоградчик, но коренът му е от с.Стакевци. В детските си години се увлича по рисуването, което остава негово любимо занимание за цял живот, чрез карикатурите, шаржовете и илюстрациите на част от книгите, които издава.  Средното си образование завършва Белоградчишката гимназия през 1967 г. с отличен успех  и е приет за курсант във Военноморското училище, но след няколко месеца го напуска. Служи като парашутист и разузнавач в БНА. След което е приет медицина в МА-София. Дипломира се през 1977 г. Същата година става главен лекар в поликлиниката на гара Елин Пелин. От 1979 г. до 1982 г. е клиничен ординатор в Окръжна болница – София. В тези години специализира неврохирургия при проф. Любомир Карагьозов и коремна хирургия при проф. Георги Златарски /виж отделна статия/ и създателя на спешната хирургия д-р Алберт Луканов. През 1982 г. е назначен за коремен хирург в УМБАЛСМ „Пирогов“ и до 2014 г. е последователно ординатор по хирургия в 4-та хирургическа клиника /1982-1984/, началник екип във 2-ра ХК /1984-1995/, началник на клинично отделение във 2-ра ХК /1995-2003/, началник на 4-та хирургическа клиника /2003-2007/, член на борда на директорите /2005-2007/, изпълнителен директор /2007-2012/ и отново член  и председател на борда на директорите в УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов“ /2014/.  По негово време спешната хирургия в болницата се трансформира в лапароскопска, чрез закупуване на модерна апаратура и създаване на обучителен център, чиито възпитаници са първите 20 лекари прилагащи новия метод на безкръвната хирургия. През 2015 г. е назначен за изпълнителен директор на СБР “Здраве” – Банкя, а през 2017 г. за управител на ДКЦ “Св. Иван Рилски” ЕООД – София
Проф. Раденовски има следните специалности: “Обща хирургия” в  МА-София /1981/, магистратура по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ /2005/ и магистратура по  „Спешна медицина“ /2008/.
Дисертационния му труд е на тема „За някой възможности на спешната автохемотрансфузия в коремно-гръдната хирургия и при разстроена ектопична бременност“ /1994/. През 1999 г. придобива научната степен Старши научен сътрудник II степен, от 2010 г. е професор, а през 2019 г. получава научното звание “Академик” на БАНИ.

Бил е национален консултант по спешна медицина /2007-2012/  и  Председател на Държавната комисия по спешна медицина /2013-2014/.
Член и секретар е на Българското хирургическо дружество и е член и главен секретар  на Дружеството за спешна хирургия.

Проф. д-р Димитър Раденовски е автор на над 70 публикации в български медицински издания и 5 в чужди списания. Изнесъл е 75 доклада на конференциии симпозиуми и има  14 рационализации и изобретения, част от които са патентовани.

Издал е и следните монографии и книги – “История с поглед към бъдещето” /2010/, получила награди от международни изложения на книгата в Индонезия /2012/, Тайланд /2013, 2018/, Израел /2018/ и Китай /2015, 2016 и 2019/ “Академик д-р Н.И. Пирогов – легенда в хирургията” /2010/, получила награда на престижната Международна филателна изложба “България-Русия” /2013/ и от Световното изложение ва Ню Йорк /2016/,”Проблеми и перспективи на УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов” в светлината на стратегическия мениджмънт” /2010/, с награди от Южна Корея /2014/ и Русия /2015/, “Спомени от настоящето – как се правят кризи в здравеопазването” /2012/, “Магьосникът на длетото” /2014/, “Хирургически инструменти през вековете” /2016/,  “Сто и черидесет години Български червен кръст” /2018/, “Варна – морето и рибарството” /2019/, “Бъдещето сега УМБАЛ “Св. Иван Рилски” /2020/ и “Душата на твореца” /2020/.