Проф.д-р Димитър Петров Цветков,дмн

/1939 – 2010/
Роден е 14 август 1939г. в с.Ружинци. Основното и средното си образование завършва в родното си село и продължава обучението си в Медицински институт – Враца. След завършване на института в продължение на три години работи като медицински фелдшер в с.Макариополско, област Търговище. Андролог, уролог.
Умира на 24 май 2010г. в София.