Проф. д-р Димитър Петров Цветков, дмн

Проф. д-р Димитър Петров Цветков, дмн е роден на 14 август 1939 г. в с. Ружинци. Основното и средното си образование завършва в родното си село и продължава обучението си в Медицински институт – Враца. След завършване на института в продължение на три години работи като медицински фелдшер в с. Макариополско, област Търговище. 

По-късно е приет и завършва медицина в Медицинска академия – София. Специализира андрология и урология. Бил е ръководител на звено „Андрология“ в Катедрата по урология на Медицински университет – София и създава първата андрологична клиника към университета, където работи през целия си живот. През 2000 г. изгражда и открива собствен медицински център в родното си село, носещ името на съпругата му „Люба Цветкова“.

Автор е на над 300 научни публикации, монографии и учебници. Ръководител на десетки докторанти и многократно рецензент на дисертационни трудове и научни разработки..

Бил е член на Украинската академия на науките, член на Европейската асоциация по микрохирургия, зам. председател на Балканската асоциация по андрология и главен редактор на сп. „Андрология“.

Негова дъщеря е проф. д-р Петя Димитрова Цветкова, дмн /виж отделна статия/.

Проф. д-р Димитър Цветков умира на 22 май 2010 г. в София.

През 2012 г. е създадена Научна фондация по андрология „Проф. д-р Димитър Цветков“ с председател  проф. Петя Димитрова Цветкова. Фондацията финансира печатния орган списание „Андрология“.