Проф.д-р Димитър Петров Цветков,дмн

/1939 – 2010/
Проф. д-р Димитър Петров Цветков, дмн е роден на 14 август 1939 г. в с. Ружинци. Основното и средното си образование завършва в родното си село и продължава обучението си в Медицински институт – Враца. След завършване на института в продължение на три години работи като медицински фелдшер в с. Макариополско, област Търговище. 

По-късно е приет и завършва медицина в Медицинска академия – София. Специализира андрология и урология. Бил е ръководител на звено “Андрология” в Катедрата по урология на Медицински университет – София. През 2000 г. изгражда и открива собствена клиника в родното си село.

Има десетки публикации в специализирани издания и интервюта в ежедневници, медии и издания с научно-популярен характер.

Негова дъщеря е проф. Петя Димитрова Цветкова /виж отделна статия/.

Проф. д-р Димитър Цветков умира на 24 май 2010 г. в София.

През 2012 г. е създадена Научна фондация по андрология “Проф. д-р Димитър Цветков” с председател на проф. Петя Димитрова Цветкова. Фондацията финансира печатния орган списание “Андрология”.