Доц. д-р Димитър Каменов Марков, дм /1967-2021/

Доц. д-р Димитър Каменов Марков, дм е роден на 5 юни 1967 г. в Белоградчик. Майка му е родена в с. Долни Лом и е била микробиолог, а баща му е роден в с. Георги Дамяново, Монтанско и е минен инженер. Димитър Марков завършва средното си образование в София и медицина в МА-София през 1991 г. и след спечелен конкурс е назначен за асистент-хирург в УНСБАЛ “Света Екатерина“, където една година е бил част от кардиохирургичния екип на болницата, а след това 13 години в екипа на проф. АлександърЧирков /виж отделна статия/ в Клиниката по съдова хирургия. През 1995 г. става старши асистент в Клиниката по съдова хирургия. Има придобити две специалности – обща /1998/ и съдова хирургия /2002/. През 2002 г. е назначен за лекционен асистент по съдова хирургия на студенти – медици и специализанти, а от 2004 г. е главен асистент към Катедрата по сърдечно-съдова хирургия. През 2012 г. защитава дисертацията си на тема „Анализ на усложненията при тромбендактеректомия на каротидните артерии. Мултимодален подход“ и му е присъдена образователната и научна степен „Доктор по обща и сърдечносъдова хирургия“. От 2006 г. до 2014 г. работи в отделението по съдова хирургия и ангиология на „Токуда болница“- София. През 2014 г. става зав.отделение по съдова хирургия с 3-то ниво компетентност в УМБАЛ“Софиямед“. Участва активно и в екипа за бъбречни трансплантации към УБ “Александровска“.
Доц. д-р Димитър Марков има над 40 научни труда и публикации.
Член е на Българското национално дружество и асоциация по съдова хирургия.

Умира на 28 май 2021 г. в София.