Доц.д-р Димитър Каменов Марков,дм

Роден е през 1968г. в София. Майка му е родена в с.Долни Лом и е била микробиолог, а баща му е роден в с.Георги Дамяново, Монтанско и е минен инженер. Завършва медицина в МА-София през 1992г. и след спечелен конкурс е назначен за асистент-хирург в УНСБАЛ“Света Екатерина“, където една година е бил част от кардиохирургичния екип на болницата, а след това 13 години в екипа на проф.Ал.Чирков в Клиниката по съдова хирургия. През 1995г. става старши асистент в Клиниката по съдова хирургия. Има придобити две специалности – обща/1998/ и съдова хирургия/1996/. През 2002г. е назначен за лекционен асистент по съдова хирургия на студенти – медици и специализанти, а от 2004г. е главен асистент към Катедрата по сърдечно-съдова хирургия. През 2012г. защитава дисертацията си на тема „Анализ на усложненията при тромбендактеректомия на каротидните артерии. Мултимодален подход“ и му е присъдена образователната и научна степен „Доктор по обща и сърдечносъдова хирургия“. От 2006г. до 2014г. работи в отделението по съдова хирургия и ангиология на „Токуда болница“-София. През 2014г. става зав.отделение по съдова хирургия с 3-то ниво компетентност в УМБАЛ“Софиямед“. Участва активно и в екипа за бъбречни трансплантации към УБ“Александровска“.
Доц. д-р Димитър Марков има над 40 научни труда и публикации.
Член е на Българското национално дружество и асоциация по съдова хирургия.