Проф. Димитър Йорданов Димитров

Роден е на 10 декември 1914г. в с. Бранковци. През 1938г. завършва Историко-филологическия факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски“. От 1951г. е хоноруван асистент в университета. През 1956г. става научен сътрудник III степен в Географския институт на БАН. През 1958г. става доцент и през 1964г. е на специализация в Московския държавен университет „М.В.Ломоносов“. От 1967г. е професор в СУ.
Дисциплините които преподава в университета са – обща климатология, синоптичен анализ и др.
Сред най-популярните му книги са: „Дунавска равнина“, „Времето в България“, „Стихийни атмосферни явления“, „География на България“ и др. Автор е на много научни и научно популярни статии и публикации, сред които научните студии „Бележки относно годишното разпределение на валежите в Северозападна България“, „Върху някои въпроси относно съвременното състояние и проблеми на климатологията“, „Някои изменения в температурния режим на София“, както и на учебниците – „Климатология на България“, „Обща климатология“ и др.
Носител е на високи държавни, научни и военни награди и отличия.