Ст.н.с. Iст. кмн д-р Диана Тенева Чалъкова

Ст.н.с. I ст. кмн д-р Диана Тенева Чалъкова е родена на 26 септември 1938 г. в гр. Нова Загора. През 1963 г. завършва медицина в София и специализира акушерство и гинекология. От 1963 г. до 1968 г. работи като лекар специалист във Видинската окръжна болница. През 1972 г. е на специализация в Москва. От 1973 г. до 1978 г. е научен сътрудник I ст. в Научния институт по социална хигиена и организация на здравеопазването – София, защитава дисертация и получава научната степен „кандидат на медицинските науки“, а от 1978 г. до 1981 г. е главен специалист в направление „Майчино и детско здравеопазване“ към Министерството на здравеопазването.
Има значителен брой публикации в ежедневния печат и специализираната научна лителратура. Автор е и на книгите „Социални норми и традиции в репродуктивното поведение на българите през втората половина на ХХ век“ /2002/, „Ранните раждания в България през втората половина на ХХ век“ /2004/ и др.