Гл.ас. Деница Михайлова

Гл.ас. д-р Деница Михайлова е преподавател по хорово пеене в Държавната музикална академия “ПанчоВладигеров“.