Гл.ас. д-р Деница Михайлова

Гл.ас. д-р Деница Михайлова е преподавател по хорово пеене в Държавната музикална академия “Панчо Владигеров“.