Проф. Делчо Антов Каменов,дбн

/1940 – 2014/
Роден е на 18 януари 1940г. в с.Лагошевци. Началното си и основно образование завършва в родното си село и гр.Димово, а средно в Минно-геоложкия техникум в гр.Хасково. През 1969г. завършва специалността „биология“ и специализира „неврофизиология“ в Московския държавен университет „М.Ломоносов“. Кандидатската си дисертация защитава през 1973г. и започва преподавателската си дейност в Шуменския висш педагогически институт„Еп.Константин Преславски“. През 1975г. е назначен за доцент по „Екология“ в института, а от 1977г. до 1980г. е ръководител на научна група в Института по екология – Москва, СССР.
През периода 1979-83г. е ректор на Висшия педагогически институт – Шумен. През 1980г. защитава докторската си дисертация и става ръководител на катедра „Функционална биология“. От 1984г. е професор по специалността „Екология и опазване на околната среда“. През годините 1987-1991г. е ректор на Шуменския университет „Еп.Константин Преславски“.
Член е на Американското дружество на еколозите и лицензиран експерт по програмната и институционална акредитация при НАОА и по екология за ОВСО при МОСВ. От 1982г. до 1990г. в продължение на два мандата е член и зам.председател на СНС по екология и на подкомисия на ВАК по биологичните науки. От 2004г. е член на СНС по екология.
През 2010г. по повод на 70-та му годишнина проф.Каменов е удостоен с почетната златна значка на Шуменския университет и е обявен за „Почетен гражданин на гр.Шумен“.
Умира на 6 юли 2014г.