Проф. д-р Делчо Антов Каменов, дбн /1940-2014/

Проф. д-р Делчо Антов Каменов, дбн е роден на 18 януари 1940 г. в с. Лагошевци. Началното си и основно образование завършва в родното си село и гр. Димово, а средно в Минно-геоложкия техникум в гр. Хасково. През 1969 г. завършва специалността „Биология“ и специализира „Неврофизиология“ в Московския държавен университет „Михаил Ломоносов“. Кандидатската си дисертация защитава през 1973 г. и започва преподавателската си дейност в Шуменския висш педагогически институт„Еп. Константин Преславски“. През 1975 г. е назначен за доцент по „Екология“ в института, а от 1977 г. до 1980 г. е ръководител на научна група в Института по екология – Москва, СССР.
През периода 1979-83 г. е ректор на Висшия педагогически институт – Шумен. През 1980 г. защитава докторската си дисертация и става ръководител на катедра „Функционална биология“. От 1984 г. е професор по специалността „Екология и опазване на околната среда“. През годините 1987-1991 г. е ректор на Шуменския университет „Еп. Константин Преславски“.
Член е на Американското дружество на еколозите и лицензиран експерт по програмната и институционална акредитация при НАОА и по екология за ОВСО при МОСВ. От 1982 г. до 1990 г. в продължение на два мандата е член и зам.председател на СНС по екология и на подкомисия на ВАК по биологичните науки. От 2004 г. е член на СНС по екология.

Проф. Делчо Каменов има десетки публикации в специализирания и периодичен печат и е автор или водещ автор на книгите „Основи на екологията“ /1987/, „Жива природа“ 1 и 2 част /2000-2002/, „Природознание“- учебник за студенти 1 и 2 част /2002/ и др.
През 2010 г. по повод на 70-та му годишнина проф. Делчо Каменов е удостоен с почетната златна значка на Шуменския университет и е обявен за „Почетен гражданин на гр. Шумен“.
Умира на 6 юли 2014 г. в гр. Шумен.