Проф. д-р Данаил Борисов Петров, дмн

Проф. д-р Данаил Борисов Петров, дмн е роден през 1952 г. Родовият му корен е от с. Дъбравка, където прекарва част от детско-юношеските си години. Баща му д-р Борис Петров дълги години е хирург в Ломската болница. Проф. Данаил Петров има специалности по хирургия и гръдна хирургия от 1978 г., както и европейска диплома по гръдна хирургия. Става началник на Клиниката по гръдна хирургия към специализираната болница за активно лечение на белодробни болести „Св.София“ през 1991 г., едва 39 годишен.  През 1993 г. е определен за Национален консултант по гръдна хирургия. Той е първият български хирург с призната през 2000 г. специалност по торакална хирургия от Европейския борд по торакална и кардиоваскуларна хирургия. През 2002 г. е носител на престижния приз „Медик на годината“. В периода 2005-2009 г. е преподавател в Европейското училище по гръдна хирургия в Бергамо, Италия. През 2011 г. му е присъдено почетното звание „Лекар на България“.
Проф. д-р Данаил Борисов Петров е включен  в алманаха по сведение от проф. Веселин Борисов от книгата му „Шедьовърът на бога“ /2013г/.