Проф.д-р Данаил Борисов Петров,дмн

Роден е през 1952 г. Родовият му корен е от с. Дъбравка, където прекарва част от детско-юношеските си години. Баща му д-р Борис Петров дълги години е хирург в Ломската болница. Проф. Данаил Петров има специалности по хирургия и гръдна хирургия от 1978 г., както и европейска диплома по гръдна хирургия. Става началник на Клиниката по гръдна хирургия към специализираната болница за активно лечение на белодробни болести „Св.София“през 1991 г., едва 39 годишен.  През 1993 г. е определен за Национален консултант по гръдна хирургия. Той е първият български хирург с призната през 2000 г. специалност по торакална хирургия от Европейския борд по торакална и кардиоваскуларна хирургия. През 2002 г. е носител на престижния приз „Медик на годината“. В периода 2005-2009 г. е преподавател в Европейското училище по гръдна хирургия в Бергамо, Италия. През 2011 г. му е присъдено почетното звание „Лекар на България“.
Проф. Данаил Борисов Петров е включен  в алманаха по сведение от проф. Веселин Борисов от книгата му „Шедьовърът на бога“ /2013г/.