Ктн инж. Григор Цветанов /Иванов/ Григоров

Докторът на техническите науки инж. Григор Цветанов Григоров е роден на 28 юни 1945 г. в Белоградчик. Средното си образование завършва през 1963 г. в Белоградчишката гимназия като единствения пълен отличник от випуска. През 1968 г. завършва ВМЕИ „В.И.Ленин“-София, специалност „Далекосъобщителна техника“. От 1971 г. до 1980 г. работи в Научно-изследователския институт по съобщенията и защитава докторската си дисертация, след което до 2010 г. е експерт по управление на дейностите по изграждане на телекомуникационни мрежи в обекти на Българската армия.
В съавторство издава следните книги – „Съвременни мрежи за достъп“ /1999/ и „Универсална мобилна телекомуникационна система“ /2001/.