Ктн инж. Григор Цветанов /Иванов/ Григоров

Роден е на 28 юни 1945г. в Белоградчик. Средното си образование завършва през 1963г. в Белоградчишката гимназия като единствения пълен отличник от випуска. През 1968г. завършва ВМЕИ „В.И.Ленин“-София, специалност „далекосъобщителна техника“. От 1971г. до 1980г. работи в Научно-изследователския институт по съобщенията и защитава докторската си дисертация, след което до 2010г. е експерт по управление на дейностите по изграждане на телекомуникационни мрежи в обекти на Българската армия.
В съавторство издава следните книги – „Съвременни мрежи за достъп“/1999/ и „Универсална мобилна телекомуникационна система“/2001/.