Проф.д-р Герго Митов Иванов /Вияшки/,дмн

/1922-2011/
Роден е на 20 октомври 1922г. в гр.Грамада. Средното си образование получава във Видинската гимназия. От 1940г. е член на РМС и активен участник в антифашисткото движение и съпротива. През 1950г. завършва медицина в София, а през 1954г. записва аспирантура по микробиология и последователно е назначаван за асистент и главен асистент. През периода 1961-63г. е доцент и ръководител на Катедрата по микробиология и вирусология при Висшия медицински институт – Варна, а от 1963г. до 1964г. е началник отдел „Медицинско образование“ при Министерството на народното здраве. От 1968г. е професор. Бил е зам.ректор и ректор на ВМИ-Варна и зам.ректор на ВМИ-София/1970-1972/ и на Медицинска академия – София/1972-1977/. От 1972 до 1988г. е ръководител и на Катедрата по бактереология и серология при Медицинския факултет на Софийския университет. Ръководил е и Централната лаборатория по микробиология при Александровска болница – София.
Научната му дейност и публикации са в сферата на изменчивостта на микроорганизмите, вирусните инфекции, колективния имунитет при детския паралич, бързата диагностика на вирустните инфекции и др.
Има над 100 научни съобщения, публикации и трудове, сред които с фундаментално значение са книгите създадени в съавторство „Микробиология“/2000/ и „Инфектология“/2001/ като той е водещата фигура в авторските колективи.
Синът му проф.д-р Иван Гергов Митов,дм,дмн/виж отделна статия за него/ следва научния път на своя баща.
Умира на 12 юни 2011г. в София.