Проф. д-р Герго Митов Иванов /Вияшки/, дмн /1922-2011/

Проф. д-р Герго Митов Иванов /Вияшки/, дмн е роден на 20 октомври 1922 г. в гр. Грамада. Средното си образование получава във Видинската гимназия. От 1940 г. е член на РМС и активен участник в антифашисткото движение и съпротива. През 1950 г. завършва медицина в София, а през 1954 г. записва аспирантура по микробиология и последователно е назначаван за асистент и главен асистент. През периода 1961-1963 г. е доцент и ръководител на Катедрата по микробиология и вирусология при Висшия медицински институт – Варна, а от 1963 г. до 1964 г. е началник отдел „Медицинско образование“ при Министерството на народното здраве. От 1968 г. е професор. Бил е зам.ректор и ректор на ВМИ-Варна /1961-1963/ и зам.ректор на ВМИ-София /1970-1972/ и на Медицинска академия – София /1972-1977/. От 1972 г. до 1988 г. е ръководител и на Катедрата по бактереология и серология при Медицинския факултет на Софийския университет. Ръководил е и Централната лаборатория по микробиология при Александровска болница – София.
Научната му дейност и публикации са в сферата на изменчивостта на микроорганизмите, вирусните инфекции, колективния имунитет при детския паралич, бързата диагностика на вирустните инфекции и др.
Има над 100 научни съобщения, публикации и трудове, сред които с фундаментално значение са книгите създадени в съавторство „Микробиология“/2000/ и „Инфектология“/2001/ като той е водещата фигура в авторските колективи.
Синът му проф. д-р Иван Гергов Митов, дм, дмн /виж отделна статия за него/ следва научния път на своя баща.
Проф. д-р Герго Митов Иванов умира на 12 юни 2011 г. в София.