Гл.ас. Гергана Бориславова Кирилова-Андреева

Родена е през 1976 г. във Видин. Средното си образование завършва в СОУ“Цар Симеон Велики“ през 1994 г. и е приета за студент във ВТУ“Св.св.Кирил и Методий“, специалност „Право“. През 2000 г. завършва университета и започва работа като адвокат, а по-късно и като юрисконсулт на МБАЛ-Велико Търново и община Лясковец. От 2001 г. е асистент, от 2004 г. старши асистент, а от 2007 г. главен асистент.

Гергана Бориславова Кирилова – Андреева преподава трудово и осигурително право в Катедра “Частноправни науки“ на Юридическия факултет на Великотърновския университет.