Георги Тодоров

Съставител на първия немско-български технически речник със съдействието на инж.Кирил Василев.