Доц. д-р инж. Георги Тодоров Вълчев /1943-2017/

Доц. д-р инж. Георги Тодоров Вълчев е роден на 28 август 1943 г. в с. Септемврийци, община Димово. Средно образование завършва в Арчарската гимназия. Висшето си образование завършва във ВНВМУ “Н.Й.Вапцаров“ със специалност „Корабоводене“ през 1967 г., кандидатства и е приет отново за студент-задочник във ВМЕИ-Варна, специалност „Електрически машини и апарати“. Едновременно работи като помощник капитан на кораб в Параходство БМФ и в СТФ- Варна. През 1974 г. след спечелен конкурс е назначен за асистент във ВНВМУ в катедра „Корабоводене“. Докторската му дисертация е на тема „Оптимизиране на навигационната експлоатация на конвенционалните автопилоти“. През 1998 г. е избран за доцент по специалността „Управление на кораби и корабоводене“ и става ръководител на катедра „Корабоводене“, която ръководи до пенсионирането си през 2003 г.
Доц. Георги Вълчев е автор на 6 учебника и на над 70 научни публикации.
Той има 3 авторски свидетелства за изобретения и 2 патента.
Бил е член на Специализирания научен съвет по военно-инженерни науки към ВАК при Министерския съвет на РБългария /1999-2011/
Автор е на стихове публикувани в централния и местен печат и в сборници и списания. Първата му публикация е през 1964 г., а единствената му за сега стихосбирка „След дълго плаване“ излиза през 2014 г. под редакцията на поета Андрей Андреев от с. Раковица. Дълги години Георги Вълчев е бил ръководител на поетичния кръжок на курсантите от ВНВМУ-Варна.
Умира на 13 юни 2017 г. във Варна.