Доц.д-р инж. Георги Тодоров Вълчев

Роден е на 28 август 1943г. в с.Септемврийци. Средно образование завършва в Арчарската гимназия. Висшето си образование завършва във ВНВМУ“Н.Й.Вапцаров“ със специалност „Корабоводене“ през 1967г., кандидатства и е приет отново за студент-задочник във ВМЕИ-Варна, специалност „Електрически машини и апарати“. Едновременно работи като помощник капитан на кораб в Параходство БМФ и в СТФ- Варна. През 1974г. след спечелен конкурс е назначен за асистент във ВНВМУ в катедра „Корабоводене“. Докторската му дисертация е на тема „Оптимизиране на навигационната експлоатация на конвенционалните автопилоти“. През 1998г. е избран за доцент по специалността „Управление на кораби и корабоводене“ и става ръководител на катедра „Корабоводене“, която ръководи до пенсионирането си през 2003г.
Доц. Георги Вълчев е автор на 6 учебника и на над 70 научни публикации.
Той има 3 авторски свидетелства за изобретения и 2 патента.
Бил е член на Специализирания научен съвет по военно-инженерни науки към ВАК при Министерския съвет на РБългария/1999-2011г./
Автор е на стихове публикувани в централния и местен печат и в сборници и списания. Първата му публикация е през 1964г., а единствената му за сега стихосбирка „След дълго плаване“ излиза през 2014г. под редакцията на поета Андрей Андреев от с.Раковица. Дълги години е бил ръководител на поетичния кръжок на курсантите от ВНВМУ-Варна.
Има двама сина и живее във Варна.