Проф. д-р Георги Минчев Георгиев, дмн

Проф. д-р Георги Минчев Георгиев, дмн е роден на 16 ноември 1922 г. в София. Завършва медицина в София през 1947 г. и започва работа като лекар в с. Девене, Врачанска област, а по-късно се премества във Видинската окръжна болница. През 1961 г. е назначен за асистент в Катедрата по пропедевтика и хирургични болести във Висшия медицински институт – Варна. През 1975 г. става доцент, а през 1986 г. професор. През 1984 г. защитава дисертация и получава научна степен „доктор на медицинските науки“. От 1976 г. до 1979 г. е ръководител на Клиниката по стомашно-чревна хирургия, а след 1980 г. и на Катедрата по хирургически болести.
Има десетки научни трудове и публикации в областта на коремната хирургия и урологията. Разработва проблемите на перитонита, стомашно-чревната и коремната хирургия. Обучава стотици студенти и десетки аспиранти и докторанти.