Кин Георги Петров Кирилов /1940-2020/

Роден е на 29 септември 1940 г. във Видин, но корените му са от Македонския край. Средното си образование завършва във Видинската гимназия „Димитър Благоев“ през 1958 г., а висше във ВИАС – София, специалност „Хидроинженерство“. Има и второ висше образование от АОНСУ, където защитава и докторската си дисертация на икономическа тема. Бил е инженер и директор на СЕП „Водно стопанство“- Видин, както и зав.отдел в ОбК на БКП – Видин.

Умира на 18 ноември 2020 г. във Видин