Ст.н.с.Iст. инж. Георги Василев Караманлиев

Роден е на 31 юли 1930г. в с.Ружинци. През 1953г. завършва Държавната политехника „Й.В.Сталин“-София по специалността „Технология на пластмасовите и филмообразуващите вещества“. През периода 1969-79г. е на работа в Научно-изследователския институт по строителни материали, където стига до научната степен старши научен сътрудник първа степен. От 1979г. до 1982г. е на научна работа в Научно-изследователския институт по материалната база на културата – София и Научно-изследователския институт по строителни материали. От 1982г. до 1985г. е зам.директор по научните въпроси в научно-производственото предприятие „Петрургия“- Плачковци.
През 1985г. се завръща в родния си край и започва работа в АПК-Ружинци като технолог по страничните дейности и разработва източници на суровини за керамичната промишленост.
Инж. Георги Караманлиев е автор на 2 рационализации, 2 изобретения и 5 внедрителски проекта за пещи и технологични линии за производство на керамични изделия.
Автор е на 4 публикации с научен принос в сферата на технологиите по добив, обработка и приложение на пласмасови и керамични материали и продукти.