Генади Вълчев Ганчев

/1931-2009/
Роден е на 5 април 1931г. в с.Шишенци, общ.Кула. Основно образование завършва в родното си село, а средно в Кулската гимназия през 1948г. През 1952г. завършва Учителския институт за прогимназиални учители в гр.Пловдив, а през 1964г. завършва и висшето си образование в СУ”Св.Климент Охридски”, специалност „Българска филология”.
Повече от 40 години посвещава на учителската професия. През 1987г. получава квалификация първи клас, а през 1990г. е удостоен със званието „Главен учител” от Министерството на образованието.
Научните му интереси в областта на краезнанието се проявяват още при избора и разработката на дипломната му работа в университета на тема „Духовната култура и фолклор на с.Шишенци”. По-късно научно-изследователските му интереси се насочват предимно към национално-освободителните борби на българския народ през ХІХ и началото на ХХ век и участието на населението от Видинския край в тях и биографиите на значими личности от региона.
След многогодишен упорит и всеотдаен труд в различни архиви у нас и в чужбина /Зайчар, Белград, Санкт Петербург/, библиотеки и теренни изследвания, той възкресява в очерци и книги малко известни факти, събития и личности, публикувани не само в местния печат, но и в редица издания в други райони на страната и в централния печат.
Генади Вълчев е почетен гражданин на Видин от 3 март 2006г.
Автор е на 24 книги и над 380 публикации. Повече от 20 са публикациите посветени на живота и творчеството му.
Издадените му приживе книги са: „Войводата Стоян Пешов Раковски”(1994г.), „Въстанието във Видинско 1876г.”(1994г.), „Главният апостол Първул Станков”(1995), „Николай Алексеевич Киреев”(1995г.), „Спасителят на Видин 1885. Мичман Владимир Луцки”(1995г.), „Видинските кметове 1878 – 1994г.”(1996г.), „Войводата Тодор Тодоров Велков”(1996г.), „Духовници от Видинската епархия – поборници за свобода”(1996г.), „Въстанието във Видинско през 1876”/биографии на участници/(1998г.), „Малко известни войводи 1849-1878”(1998г.), „Опълченци от Видинския край 1877/1878г.“(1998г.), „Поборници от Видинския край”ч.1(1999г.), „Учители – възрожденци от Видинския край”(1999г.), „Поборници”ч.2(2000г.), „Защитници на Съединението 1885г.”(2000г.), „Видинските родове.Хроники”т.1.(2001г.), „Депутатите от Видинска област”ч.1.(2003г.), „Македонските българи във Видин”(2003г.), „Видинските кметове”ч.2.(2005г.), „Депутатите от Видинска област 1944-2006г.”ч.2.(2006г.), „Видни власи от Видинския край”(2006г.), „Бележити видински учители”ч.1.(2007г.), „Бялата руска емиграция във Видинска област”(2007г.), „Из миналото на Кула и Кулска община”(2007г.), „Рабовяновския род”(2008г.), „Хроника на Калчовия род от Видин”(2008г.)
Умира през 2009г. във Видин.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-994.