Генади Вълчев Ганчев /1931-2009/

Генади Вълчев Ганчев е роден на 5 април 1931 г. в с. Шишенци, общ. Кула. Основно образование завършва в родното си село, а средно в Кулската гимназия през 1948 г. През 1952 г. завършва Учителския институт за прогимназиални учители в гр. Пловдив, а през 1964 г. завършва и висшето си образование в СУ ”Св. Климент Охридски”, специалност „Българска филология”.
Повече от 40 години посвещава на учителската професия. През 1987 г. получава квалификация първи клас, а през 1990 г. е удостоен със званието „Главен учител” от Министерството на образованието.
Научните му интереси в областта на краезнанието се проявяват още при избора и разработката на дипломната му работа в университета на тема „Духовната култура и фолклор на с. Шишенци”. По-късно научно-изследователските му интереси се насочват предимно към национално-освободителните борби на българския народ през ХІХ и началото на ХХ век, участието на населението от Видинския край в тях и биографиите на значими личности от региона.
След многогодишен упорит и всеотдаен труд в различни архиви у нас и в чужбина /Зайчар, Белград, Санкт Петербург/, библиотеки и теренни изследвания, той възкресява в очерци и книги малко известни факти, събития и личности, публикувани не само в местния печат, но и в редица издания в други райони на страната и в централния печат.
Генади Вълчев е почетен гражданин на Видин от 3 март 2006 г.
Автор е на 24 книги и над 380 публикации. Повече от 20 са публикациите посветени на живота и творчеството му.
Издадените му приживе книги са: „Войводата Стоян Пешов Раковски” (1994), „Въстанието във Видинско 1876г.” (1994), „Главният апостол Първул Станков” (1995), „Николай Алексеевич Киреев” (1995), „Спасителят на Видин 1885. Мичман Владимир Луцки” (1995), „Видинските кметове 1878 – 1994г.” (1996), „Войводата Тодор Тодоров Велков” (1996), „Духовници от Видинската епархия – поборници за свобода” (1996), „Въстанието във Видинско през 1876” /биографии на участници/ (1998), „Малко известни войводи 1849-1878” (1998), „Опълченци от Видинския край 1877/1878 г.“ (1998), „Поборници от Видинския край”ч.1 (1999), „Учители – възрожденци от Видинския край” (1999), „Поборници”ч.2 (2000), „Защитници на Съединението 1885г.” (2000), „Видинските родове. Хроники”т.1. (2001), „Депутатите от Видинска област”ч.1. (2003), „Македонските българи във Видин” (2003), „Видинските кметове”ч.2. (2005), „Депутатите от Видинска област 1944-2006г.”ч.2. (2006), „Видни власи от Видинския край” (2006), „Бележити видински учители”ч.1.(2007), „Бялата руска емиграция във Видинска област” (2007), „Из миналото на Кула и Кулска община” (2007), „Рабовяновския род” (2008), „Хроника на Калчовия род от Видин” (2008)
Умира на 3 март 2010 г. във Видин.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-994.

На снимката е Генади Вълчев Ганчев в деня на откриване на паметника „Опълченците от Видинския край“- 6 май 2008 г., станал факт в следствие на книгата му „Опълченци от Видинския край 1877/1878 г.“