Н.с. Владимир Младенов Вълков

Н.с. Владимир Младенов Вълков е роден на 11 май 1940 г. в гр. Кула. През 1966 г. завършва Висшия институт по хранително-вкусова промишленост в Пловдив. През 1974 г. специализира патентно право в МЕИ-София. Научен сътрудник в Института по млечна промишленост, Видин.
Автор е на над 300 публикации, 9 книги, 11 изобретения и 32 рационализации.
Дълги години е председател на Регионалната комисия по патентно право – Видин.