Доц.д-р Виктория Илиева Лачкова

Родена е на 14 юли 1943 г. във Видин. Дъщеря на известния учител по математика Илия Лачков и съпруга на бележития спортист и почетен гражданин на Видин Богдан Иванов Мусев. Виктория Лачкова завършва средното си образование във Видинската гимназия “Димитър Благоев” през 1951 г., а висше в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Химия”.  От 1971 до 1975 г. е асистент във Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет, а след това в Лесотехническия университет. Защитава докторската си дисертация и е назначена за доцент през 2003 г.

Виктория Лачкова има десетки публикации в специализирани и научно популярни издания. Съавтор е на учебници и учебно-помощна литература. През 2005 г. издава учебното помагало „Ръководство по химия и стехиометрични изчисления“.

Майка е на доц. д-р Боряна Богданова Мусева /виж отделна статия/.

Умира на 6 април 2020 г. в София.