Доц. д-р Виктория Илиева Лачкова /1943-2020/

Доц. д-р Виктория Илиева Лачкова е родена на 14 юли 1943 г. във Видин. Дъщеря на известния учител по математика Илия Лачков, съпруга на бележития спортист и почетен гражданин на Видин Богдан Иванов Мусев и майка на доц. д-р Боряна Богданова Мусева /виж отделна статия/. Виктория Лачкова завършва средното си образование във Видинската гимназия „Димитър Благоев“ през 1951 г., а висше в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Химия“.  От 1971 г. до 1975 г. е асистент във Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет, а след това в Лесотехническия университет. Защитава докторската си дисертация и спечелва конкурс за доцент през 2003 г.

Виктория Лачкова има десетки публикации в специализирани и научно популярни издания. Съавтор е на учебници и учебно-помощна литература. През 2005 г. издава учебното помагало „Ръководство по химия и стехиометрични изчисления“, а през 2018 г. е водещ автор на учебника по химия „Учебник  за суденти по ветеринарна медицина“.

Умира на 6 април 2020 г. в София.