Видинли Хюсеин Тефик паша е роден на 30 септември 1832 г. във Видин. Баща му е бил имам в града, където той завършва началното си образование в местното турско училище /Rustiye Mektebi/. Едва 14 годишен  го изпращат при роднини в Истанбул, за да продължи обучението си в подготвително военно училище, но той взема частни уроци и при Тахир паша, един от най-добрите преподаватели по математика в османската столица, получил образованието си в Кеймбридж. След завършване на средното военно училище е приет във Военната турска академия, която завършва с отличие през 1859 г. и веднага е назначен за преподавател в нея по дисциплините алгебра, висша математика, аналитична геометрия, анализ и диференциално смятане, механика и астрономия. През същото време е ангажиран за преподавател и в Османския университет, където преподава математика и астрономия, а в стопанското училище в турската столица,  обучава възпитаниците си по счетоводство. През 1868 г. е назначен за военен аташе и едновременно за директор на турското училище в Париж. Във френската столица посещава курсове и лекции по математика в университета и в Колеж дьо Франс и изучава технологиите в производството на оръжие, в които Франция е водеща за времето си. В началото на 70-те години е изпратен с мисията да осъществява контрол за качеството на оръжието, изработвано по поръчка за турската армия в САЩ.  Пребивавайки основно в най-малкия щат на САЩ Роуд Айлънд той продължава заниманията си по математика и написва и издава на английски език най-значимия си труд „Линейна алгебра“ /1982/. През периода 1883-1886 г. е посланик на Османската империя в Съединените щати, а след завръщането си в Турция е министър на търговията и благоустройството /1889-1894/ и министър на финансите /1897-1898/, след което е постоянен съветник на султана.

Видинли Хюсеин Тефик паша и във Франция, и в САЩ, и в Турция участва в множество научни срещи и обсъждания в сферата на математическите науки и има десетки публикации на турски, френски и английски език, повечето от които за съжаление са загубени. В турските научни среди той е определян за баща на термина „линейна математика“ и за най-значимия математик на Османската империя за последните 400 години.

Умира на 16 юни 1901 г. в Истанбул.

За повече информация вижте статията на Рачо Миланов в бр. 26 /7-13 май 2018 г./ на в. „Видин“.