Венера Цветкова Наследникова – Тасева

/1920 – 2008/
Родена е на 19 юни 1920г. в с.Раяновци. През 1943г. завършва „Лоте Ферайн“ – Берлин специалност дизайн на костюм и мода. От 1945г. до 1972г. преподава история на костюма в ателието по стенография в Националната художествена академия – София.
Автор е на костюмите на над 100 постановки в Народния театър“Иван Вазов“-София, където работи от 1952г. до 1965г. и на повече от 150 постановки в други софийски и провинциални театри, в киното, операта и телевизията. С активната помощ на Маргарита Гергова Николова/виж отделна статия/ и Нинко Георгиев Заяков/виж отделна статия/ изработва проектите на почти всички костюми на Ансамбъла за народни песни и танци „Дунав“-Видин, както и на много самодейни формации от Видинска област.
Автор е на книгите „История на облеклото“/1959/, „История на българския костюм“/1969/ и на много други публикации свързани със сценичните и танцови костюми и национални носии.
Умира на 16 януари 2008г. в София.