Доц.ст.н.с.IIст. Венелин Михайлов Балуцов,дхн

Роден е на 3 януари 1939г. в гр.Брегово. Основното и средното си образование завършва в родния си град, а висше във Висшия химикотехнологически институт – София през 1962г. През 1969г. записва аспирантура и е на специализация по синтез на физиологично активни съединения в университета „Мартин Лутер“ в немския град Хале и промишлена микробиология в Института по микробиология при Академията на науките в СССР. През периода 1970-1973г. е на специализация и защитава аспирантура по кинетика и механизъм на електрофилно присъединителни реакции във Висшия технически институт по химия в Мерзебург, Германия.
През 1974г. става кандидат на химическите науки, а през 1983г. старши научен сътрудник IIст. и ръководител на Лабораторията по биологични процеси към Биологичния факултет на СУ“Св.Климент Охридски“. От 1986г. е доцент и преподавател в университета.
Доц.Балуцов има авторски свидетелства за: метод за получаване на хранителен белтък от люцерна, апарат за твърдо-фазово култивиране на микроорганизми, микронизатор за биомаса и биопродукти и др.