Доц. ст.н.с. IIст. Венелин Михайлов Балуцов, дхн

Доц. ст.н.с. II ст. Венелин Михайлов Балуцов, дхн е роден на 3 януари 1939 г. в гр. Брегово. Основното и средното си образование завършва в родния си град, а висше във Висшия химикотехнологически институт – София през 1962 г. През 1969 г. записва аспирантура и е на специализация по синтез на физиологично активни съединения в университета „Мартин Лутер“ в немския град Хале и промишлена микробиология в Института по микробиология при Академията на науките в СССР. През периода 1970-1973 г. е на специализация и защитава аспирантура по кинетика и механизъм на електрофилно присъединителни реакции във Висшия технически институт по химия в Мерзебург, Германия.
През 1974 г. става кандидат на химическите науки, а през 1983г. старши научен сътрудник II ст. и ръководител на Лабораторията по биологични процеси към Биологичния факултет на СУ “Св.Климент Охридски“. От 1986 г. е доцент и преподавател в университета.
Доц. Венелин Балуцов има авторски свидетелства за: метод за получаване на хранителен белтък от люцерна, апарат за твърдо-фазово култивиране на микроорганизми, микронизатор за биомаса и биопродукти и др.

Автор е на публикации в научни и специализирани издания и съавтор на книгата „Кратък енциклопедичен справочник за антибиотици“ /1995/.

Баща е на гл. ас. д-р Светла Венелинова Балуцова /виж отделна статия/.