Ст.н.с. Векил Тодоров Ванов

Роден е на 17 октомври 1937г.в с.Връв. През 1966г. завършва ВИИ“Карл Маркс“-София, специалност „Икономика на промишлеността“ и веднага е назначен на работа в Научния институт по планиране към Държавния комитет по планиране. От 1973 до 1991г. е на работа в Икономическия институт към Българската академия на науките. През 1986г. му е присъдено научното звание „старши научен сътрудник“. Избран е за народен представител в 36-то НС през 1991г. През 1991-92г. е министър на труда и социалните грижи в правителството на Филип Димитров. След вота на недоверие към правителството на СДС се връща в Народното събрание и завършва мандата си на народен представител до 1994г. До 1995г. отново е на работа като научен сътрудник в ИИ на БАН. През периода 1995-1997г. е началник отдел в БНБ, а от 1997г. до 2001г. е търговски представител към посолството на България в Беларус. След 2005г. е консултант към Столичния общински съвет.
Има присъдени отличия от БАН за дългогодишната си научноизследователска дейност и приноса си за развитието на ИИ.