Проф. д-р Васил Цветков Йончев, дмн

Проф. д-р Васил Цветков Йончев, дмн е роден на 8 декември 1922 г. в с. Бранковци.
През 1947 г. завършва медицина в София. От 1959 г. до 1963 г. е асистент в Психиатричната клиника при Висшия медицински институт Пловдив, а от следващата година е хоноруван доцент по детска психиатрия в същия институт. Защитава дисертация и му е присъдена научна степен доктор на медицинските науки през 1983 г. През 1984 г. става професор и преподавател в Медицинския факултет – филиал на ВМИ в Пазарджик.
Проф. Васл Йончев е автор на над 200 научни трудове и публикации посветени на психотерапията, детската психиатрия, психогенните заболявания в училищната възраст, симптоматичните психози и др. Един от най-популярните му трудове е книгата „Екстрапирамидният проблем при невролептичната терапия“ /1981/.

Синът му д-р Атанас Василев Йончев също е психиатър и работи в Южна Африка.