Доц. д-р Ваня Петрова Иванова

Доц. д-р Ваня Петрова Иванова е родена през 1963 г. в гр. Кула. Завършва средното си образование във Френската езикова гимназия-София. През 1986 г. завършва и висшето си образование по специалността „Политическа икономия“ във ВИИ “Карл Маркс“. През 1988 г. е избрана за асистент в катедра „Икономикс“ и последователно става старши и главен асистент. Специализира в Московския държавен университет /1990/, Университета Фрийбург, Швейцария /1993/, летните университети в Полша и Гърция /1994-95/, Университет Ca’Ffskari, Италия /1995-96/. През 1991 г. получава магистърска степен от Европейския университетски център на Университет Нанси-II, Франция. Докторската си дисертация на тема „Същност и особености на изграждането на Европейския монетарен съюз“ защитава през 1997 г. През 2006 г. е избрана за доцент в катедра „Икономикс“ на Общоикономическия факултет в УНСС. Членува в ААЕ, Франция. Избрана е за зам. декан на Общоикономическия факултет на УНСС.

Научните интереси и преподавателската практика на доц. Ваня Иванова са в областта на основите на икономическата теория, световната икономика, микро и макро икономиката, икономическата интеграция, екофискалната политика и устойчивото развитие.
Доц. Ваня Иванова има редица трудове и публикации в специализирани издания и е изнасяла доклади и научни съобщения на наши и международни форуми. Част от авторските ѝ и в съавторство публикации са: „Икономикс-сборник тестове и задачи“ /1994,1998/, Сборник тестове и задачи по икономикс“ /1998/, „Икономикс на прехода“ /1999/, „Сборник тестове и задачи по световна икономика“ /1999/, „Световна икономика“ /1999, 2001/, „Икономическата и финансовата структура на Еврозоната“ /2004/, „Предизвикателствата на еврото“ /2004/, „Световна икономика“ /6-то прераб. и доп. изд. /2006/ и др.