Проф. д-р Валентин Георгиев Джонов

Проф. д-р Валентин Георгиев Джонов е роден  в гр. Видин през 1962 г., но родовият му корен е от с. Гомотарци. Средно образование завършва във Видинската гимназия през 1980 г. Висшето си образование завършва в Медицински университет – София през 1987 г. и започва работа във Видинската болница, след което се прехвърля в отделение по неврохирургия в София и като асистент в МУ. През 1990 г. заминава на специализация в Швейцария, но е поканен да работи в различни болници, като му е предложена и научна кариера. Последователно е преподавател, доцент, професор и ръководител на катедра, а от 2018 г. и директор на Института по анатомия в гр. Берн.

Автор е на над 200 публикации с научно и научно-популярно съдържание в авторитетни специализирани издания.

Развива богата и разнообразна дарителска дейност за редица страни, но предимно за България, която включва както медицинска апаратура и оборудване, така и постелочен инвентар и храни със съдействието на фондацията на Суверенния малтийски орден в Швейцария. Само за последните няколко години в България са пристигнали над 100 тира с дарения от различен характер, като за последните 5 години регулярно ежемесечно пристигат по 2 тира в различни градове на страната. 

В сферата на сътрудничеството в медицинската област проф.  Джонов  е организирал многократно включване на български учени в съвместни научни проекти с учени от Швейцария. Той организира ежегодно и специализации на лекари от България  в швейцарската клиника “Инзелшпитал” в Берн, както и стажове на студенти по медицина от Университета в Берн в медицинските университети в София и Пловдив.

Проф. д-р Валентин Джонов е носител на авторитетни награди и отличия, а през 2020 г. бе удостоен със “Златна лаврова клонка” от Министерството на външните работи на България за особени заслуги в сферата на благотворителната дейност и принос за двустранното сътрудничество между Конфедерация Швейцария и Република България в  здравеопазването и медицината.