Проф.д-р Валентин Георгиев Джонов

Роден е в с.Гомотарци. Завършва медицина в Берн.