Доц. Боян Стефанов Джонов

Доц. Боян Стефанов Джонов е роден на 24 април 1918 г. във Видин. Средното си образование завършва през 1936 г. във Видинската гимназия. През 1940 г. завършва СУ “Св. Климент Охридски“, специалност „Германска филология“. През периода 1946 – 1957 г. е преподавател по немски език в Свищовския висш финансово – счетоводен институт. От 1957 до 1958 г. е преподавател по български и руски език в Университета в Лайпциг, където през периода 1968 г. и 1972 – 1973 г. специализира историческа граматика на немския език.
От 1959 г. е преподавател в СУ. През 1973 г. става доцент по история на немския език, а от 1973 г. до 1976 г. е заместник декан на Факултета по западни филологии.

Доц. Боян Джонов е автор на десетки публикации в специализирани и популярни издания, на научни студии, учебници и учебно-помощна литература. Издава книгите „Немските рударскоправни заемки в балканските редакции на „Саския закон“ /1972/ и „Българо – германските отношения през Средновековието“ /последно издание 2014/ и е съавтор на христоматията „Lesebuch zur Geschichte der deutchen Sprahe“ /последно издание 2021/

Умира през 1992 г. в София.