Доц. Боян Стефанов Джонов

Роден е на 24 април 1918 г. във Видин. През 1940 г. завършва СУ“Св.Климент Охридски“, специалност „Германска филология“. От 1957 до 1958 г. е преподавател по български и руски език в Университета в Лайпциг, където през периода 1968 г. и 1972-73 г. специализира историческа граматика на немския език.
От 1959 г. е преподавател в СУ. През 1973 г. става доцент по история на немския език, а от 1973 г. до 1976 г. е заместник декан на Факултета по западни филологии.

Боян Джонов е автор на десетки публикации в специализирани и популярни издания, на научни студии, учебници и учебно-помощна литература.