Доц. ст.н.с. ІІст. квмн д-р Боян Първулов Иванов /1936-2021/

Доц. ст.н.с. II ст. квмн д-р Боян Първулов Иванов е роден на 20 март 1936 г. в с. Салаш, община Белоградчик. Основно образование завършва в родното си село, а средно в Белоградчишката гимназия. През 1959 г. завършва Висшия ветеринарно медицински институт в София, завръща се в родния си край и започва работа като ветеринарен лекар в с. Белотинци, а след това в гр. Димово /1960-66 г./. След 1966 г. е завеждащ лабораторията по заразни болести в Районна ветеринарна станция – Видин, а от 1977 г. до 1999 г., когато се пенсионира е директор на същата станция и завеждащ лабораторията по микробиология и серология.
През 1981 г. Боян Първулов защитава докторската си дисертация на тема „Проучване на левкозите и Марековата болест по кокошките във Видинския район“, а през 1986 г. получава и научното звание – ст.н.с. ІІ ст.
Още като завеждащ лабораторията създава група, която се захваща с научно-изследователска дейност. Изследванията, експериментите, разработките и наблюденията на групата са в следните направления: проучвания на млечнокисели бифидобактерии, ролята на дивите животни в трансграничните инфекции, профилактика на американския гнилец и вароатозата по пчелите, марековата болест и левкозите по птиците и др.
Особено трайни са интересите и научната дейност на д-р Иванов в сферата на пчеларството. От 1975 г. до 2000 г. е несменяем председател на Окръжния съвет на Българския пчеларски съюз, а от 1992 г. е и председател на Съюза на учените – клон Видин. И след пенсионирането и преместването си в София продължава научната си и особено научно-публицистичната си дейност – пише и публикува статии, изнася беседи в цялата страна, сътрудничи активно на списанията – „Пчеларство”, „Пчелар”, „Агрокомпас” и вестниците – „Пчела и кошер”, „Пчели”, „Пчеларски вестник”, „Стопанин”, „Втора младост” и др.
Ст.н.с. Боян Иванов е автор на над 150 научни и научно популярни статии за заразната патология при животните и птиците, но акцента в творческата му дейност е върху пчелите, пчеларството и пчелните продукти. Той е автор на книгите – „Уроци по пчеларство”, „137 въпроси и отговори по болестите при пчелите”, „Оздравяване на пчелин от Американски гнилец”, „Вароантоза”, „Пчеларство, технологии, болести” /2007/ и „151 въпроса по болести при пчелите” /2008/. След 2009г. издава допълнено и преработено издание на книгата си „Уроци по пчеларство”. Същата година е награден и със „Златната диплома” на Ветеринарния факултет на Тракийския университет за особени заслуги в развитието на ветеринарната медицина.
Дъщерите му д-р Лариса Боянова Първулова /Пенева/ и д-р Първолета Боянова Първулова са лекарки в София.

Доц. Боян Първулов Иванов умира на 30 декември 2021 г. в София.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1169.