Проф. д-р Борис Павлов Тодоров /Читашки/

Проф. д-р Борис Павлов Тодоров /Читашки/ е роден през 1916 г. в с. Макреш. Концлагерист от 1938 г. със смъртна присъда за участие в антифашистката съпротива от 1943 г. През 1948 г.  завършва медицина в Медицинския факултет на Софийския университет и специализира по пневмология и физиотерапия. Работил е в Научно – изследователския институт по туберколоза. Става професор през 1974 г.

Проф. Борис Павлов е автор на над 80 научни труда и публикации, част от които са отпечатани във Франция, СССР, Полша, Югославия, Италия, Швеция, Ирландия и други страни. В съавторство издава книгата „Хронична дихателна недостатъчност“ /1986/.

Участвал е с доклади и научни съобщения на медицински форуми в Германия, Полша, Италия, Чехословакия, Унгария и др.

Основател и член е на Европейското дружество по клинична физиология на дишането.

Носител е на високи държавни и професионални отличия.