Доц.ст.н.с. Борис Павлов Матеев

Доц. ст.н.с. Борис Павлов Матеев е роден на 25 март 1930 г. в с. Делейна. Той е внук на Георги Станков – Даскала, създал първото килийно училище в селото и депутат в IV-то народно събрание през 1893 г. Средното си образование Борис Матеев завършва във Видинската гимназия през 1947 г., а през 1952 г.  завършва висшето си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „История“. През периода 1953 – 59 г. е уредник в Централния държавен исторически архив. От 1961 г. до 1963 г. е аспирант в Института по история при БАН. Специализира в СССР /1965/ и Англия и САЩ /1976/. През 1971 г. става старши научен сътрудник и главен научен секретар на Института по история на БАН, а от 1973 г. е доцент по история на България в Историческия факултет на СУ. През 1976 г. е избран за секретар на ЦС на Българското историческо дружество.
Има множество научни трудове и публикации, сред които „Ценни документални материали на върбишките султани Герай“, „Непубликувани писма на Елин Пелин“, „Централен държавен исторически архив. Пътеводител“ и др.
Съпругата му доц. Мария Павлова Кузманова – Матеева е сред създателите на нормативната база и програмите за обучение по архивистика в СУ. Била е от 1972 г. до пенсионирането си ръководител на катедра „Архивистика и ПИД“ към Историческия факултет на СУ.
Доц. Борис Матеев умира през м. ноември 1988 г. в София.