Доц.ст.н.с. Борис Павлов Матеев

/1930-1988/
Роден е на 25 март 1930г. в с.Делейна. Той е внук на Георги Станков-Даскала, създал първото килийно училище в селото и депутат в IV-то народно събрание през 1893г. През 1952г. Борис Матеев завършва Софийския университет „Св.Климент Охридски“. През периода 1953-59г. е уредник в Централния държавен исторически архив. От 1961 до 1963г. е аспирант в Института по история при БАН. Специализира в СССР/1965/ и Англия и САЩ/1976/. През 1971г. става старши научен сътрудник и главен научен секретар на Института по история на БАН, а от 1973г. е доцент по история на България в Историческия факултет на СУ. През 1976г. е избран за секретар на ЦС на Българското историческо дружество.
Има множество научни трудове и публикации, сред които „Ценни документални материали на върбишките султани Герай“, „Непубликувани писма на Елин Пелин“, „Централен държавен исторически архив. Пътеводител“ и др.
Съпругата му доц.Мария Павлова Кузманова-Матеева е сред създателите на нормативната база и програмите за обучение по архивистика в СУ. Била е от 1972г. до пенсионирането си ръководител на катедра „Архивистика и ПИД“ към Историческия факултет на СУ.
Доц.Борис Матеев умира през м.ноември 1988г. в София.