Дфн Борис Костов Иванов

Докторът на философските науки Борис Костов Иванов е роден  на 14 ноември 1938 г. в гр. Димово. Средното си образование завършва в Димовската политехническа гимназия, а висше в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Българска филология“. Трудовата му биография започва на 1 ноември 1961 г. като учител по български език и литература в родния му град и родното училище. По-късно е инспектор по възпитателната работа в отдел „Народна просвета“ на ОНС – Видин, завеждащ сектор „Изкуство и култура“ на ОК на БКП – Видин и първи секретар на ГК на БКП – Димово.
От 1970 г. до 1972 г. учи Академията за обществени науки – Москва. През 1980 г. защитава кандидатската си дисертация на тема „Естетическото възпитание на трудещите се и младежта“ с научен ръководител проф. Кръстьо Горанов и получава научна степен „доктор на философските науки“.
През следващите години е заместник председател на Окръжния народен съвет, секретар по идеологическите въпроси на ОК на БКП и директор на филиала на ВХТИ – Бургас във Видин.
През 1990 г. се завръща отново на партийна работа в гр. Димово. От 1992 до 1999 г. – пенсионирането си, е заместник кмет по хуманитарните дейности на Димовската община.
Борис Костов има над 20 научни и публицистични книги и статии. Особено ценни за поколенията ще останат книгите му – „Димово: Опит за история или хроника на събитията“ София, ОФ, 1986,- 132с., „Изворски манастир „Успение Богородично“ през времето и нас“ Шумен, 2006, -72с., „Спортен алманах“, София, ИК “Старт“ 2009, -86с. Остава в ръкопис втората му история на гр. Димово с работно заглавие „Димово. През бързея на времето“, а през 2007 г., една година след смъртта му, излиза сборника с негови стихове и публицистика „Запътен към безкрая“.
Умира след тежко боледуване на 25 юни 2006 г. във Видин, но по негова изрична молба е погребан в родния му град Димово.