Доц. д-р Богомил Андреев Кръстев

Роден е в гр. Видин. Ортопед в МА – София.