Проф. ст.н.с. д-р инж. Бенямин /Бенко/ Раймонд Коен

Проф. ст.н.с. д-р инж. Бенямин Раймонд Коен е роден във Видин на 5 май 1930 г. Средното си образование завършва през 1948 г. в родния си град, а висше по специалността „Геодезия, фотограметрия и картография“ в  Държавната политехника-София /днес УАСГ/ през 1953 г. През 1958 г. след спечелване на конкурс започва работа в НИИ към Министерството на благоустройството и пътищата като научен сътрудник. От 1960 г. преминава на работа в Централната лаболатория по висша геодезия към БАН. През 1963 г. е избран за старши научен сътрудник и ръководител на секция „Картография“ към Научноизследователския институт по геодезия и фотограметрия. Чрез конкурс през 1978 г. е назначен за доцент, а от 1985 г. е професор по картография във ВИАС и два мандата ръководител на катедра „Фотограметрия и картография“ в института. Един от четиримата геодезисти у нас, които поставят началото на гражданската картография през 1952-1953 г. Защитил е две докторски дисертации – „Картографски проблеми на Националния атлас на НРБългария“ /1965 г./ и „Метод на профилите в картографията“ /1981 г./.
През 1968 г. проф. Бенямин Коен представлява българските картографи на Световната конференция на Международната картографска асоциация /МКА/ в Ню Дейли, Индия и асоциира България в МКА. В следващите години представя доклади на научните форуми на МКА в Москва, Стреза, Италия, Варшава, Токио, Будапеща, Прага, Братислава, Бърно, Отава, Фредериктон, Канада, Букурещ, Берлин, Белград, Ленинград, Иркутск, Новосибирск, Дрезден, Дюселдорф, Потсдам, Тел Авив и др.
Като преподавател проф. Бенямин Коен чете лекции по Картография, Селскостопанско картографиране и Издаване на карти и въвежда за първи път специализираните дисциплини – Космическо картографиране, Приложение на кортографските методи в икономиката и екологията, Съставяне и оформяне на ЕТК. Ръководи десетки докторанти, специализанти и аспиранти у нас и в чужбина.
През периода 1973-74 г. работи като експерт на ООН по картография на Сомалия и извършва картографско обезпечаване на първото в историята на Сомалия преброяване на населението и добитъка, както и съставянето на планове на най-големите градове в страната.
Проф. Бенямин Коен е автор на над 200 научни трудове и публикации. Сред тях особено популярни са написаните или събрани и редактирани от него: „Национален атлас на НР България“, „Почвена карта на България“, „Летателна карта на Европа“, „Сборник от статии по картография“ /1959 – 1979 г./, „Сборник от материали по правопис и транскрипция на географските имена“ /1971-72/ и др. Редактор е на Годишник на ВИАС – Геодезически факултет /1991-94/ на Семинар – книга – „Картография и екология“/1996/, и на сборници със списъци на транскрибирани географски имена от много чужди страни.
Член е на Международната колегия за съставяне на карта на света и работи активно в няколко комисии на МКА – „Международен многоезиков речник по картография“, „Картографиране за слепи и слабо виждащи“, „Градско картографиране“, „Теоретична картография“ и др.
Той е инициатор и ръководител на първия Международен картографски семинар по Интернет, проведен през 1998 г., с участие на изтъкнати картографи от Америка, Австралия и Европа.
Бенямин Коен има още един уважаван от колегите му талант. Той е вдъхновител, автор и художник на множество карикатури посветени на картографията и науката.
Проф. Коен е носител и лауреат на високи държавни и научни отличия – медал „25 години народна власт“ /1969/, златна значка „Майстор Кольо Фичето“ /1971/, отличие „За принос в техническия прогрес“ /1972/, орден „Кирил и Методий“ II степен /1980/, медал „40 години ВИАС“ /1982/, юбилейна значка „30 години КИПП Картография“ /1983/, Златна значка на НТС и др. През 2010 г. с решение на Академичния съвет Лабораторията по картография на УАСГ е наименувана на проф. д-р инж. Бенямин Коен.

Умира през 2003 г. в София.