Доц.д-р Атанас Тошев Стригачев,дфн

Роден е на 6 февруари 1930 г. в гр. Горна Оряховица, където учителстват баща му Тошо Митов Стригачев – потомък на видната борческа фамилия Войводови от Ломския край, виден комунистически деец и участник във войните и Септемрийското антифашистко въстание от 1923 г. с висше икономическо образование и майка му Фердинанда Стефанова – завършила агрономство в Бонденкултур – Виена. Семейството непрекъснато сменя своето местожителство във връзка с работата на родителите и се установява в гр. Белоградчик, където Атанас завършва местната гимназия през 1948 г. като единствения пълен отличник на випуска. Висшето си образование завършва Московския технически университет и специализира по проблемите на атомната и ядрена физика и философия на физиката. През 1962 г. отново в Москва защитава дисертацията си в областта на ядрената физика. От 1963 г. е назначен за преподавател по атомна и ядрена физика и философия на физиката в Софийски университет.
Работил е в Обединения институт за ядрени изследвания в СССР. Една година е специализирал като стипендиант на Фондация „Форд“ в Пристънския университет в САЩ. През 1983 г. защитава докторската си дисертация по философия на физиката.
Атанас Стригачев е автор  на над 150 публикации и няколко авторски учебници и книги между които е  първият учебник по ядрена физика в България и монографиите – „Принципът на ограничението“, „На границата на науката“, „Принципите на науката“, „Възхвала на учеността“ и др. Сценарист и консултант е и на три серии от научно-популярната поредица „Картина на природата“. През 2014 г. излиза и биографичната му книга  “Времена. Повест за краткия път на човека…”
Под негова редакция и с негово финансиране са издадени и книгите на брат му Стефан Тошев Стригачев – учител и в продължение на 30 години екскурзовод в крепостта „Калето“ в Белоградчик – „Скални легенди“/2002/, „И свети моята звезда“/2004/ и „Белоградчишки легенди“/2009/.