Ст.н.с.IIст.ксн Атанаска Димитрова Живкова

Родена е на 26 декември 1943г. в с.Долни Лом. Завършва Биологическия факултет на Софийския университет през 1966г. През периода 1971 – 1974г. е редовен аспирант по микробиология в Селскостопанската академия – София, защитава дисертация и получава научната степен кандидат на селскостопанските науки. През 1986г. става старши научен сътрудник II степен в Софийския университет.
Автор е на множество научни съобщения и публикации, сред които: „Метод и съоръжение за активиране на дрожди“, „Проучвания върху загубите на калций и фосфор при преработката на овчето мляко в бяло саламурено сирене“ и др.