Ст.н.с. IIст. ксн Атанаска Димитрова Живкова

Ст.н.с. II ст. ксн Атанаска Димитрова Живкова е родена на 26 декември 1943 г. в с. Долни Лом. Завършва Биологическия факултет на Софийския университет през 1966 г. През периода 1971 – 1974 г. е редовен аспирант по микробиология в Селскостопанската академия – София, защитава дисертация и получава научната степен кандидат на селскостопанските науки. През 1986 г. става старши научен сътрудник II степен в Софийския университет.
Атанаска Живкова е автор  на множество научни съобщения и публикации, сред които: „Метод и съоръжение за активиране на дрожди“, „Проучвания върху загубите на калций и фосфор при преработката на овчето мляко в бяло саламурено сирене“ и др.