Ас. д-р Георги Симеонов Дуйчев е роден през 1909 г. в София. Той е брат на акад. Иван Симеонов Дуйчев /виж отделна статия/ и на доц. Йордан Симеонов Дуйчев /виж отделна статия/. След преместването на семейството в гр. Белоградчик през 1917 г. завършва основното си образование в града, но не е известно къде е завършил средното си образование. Висшето си образование завършва в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“. Според оскъдните сведения за него е защитил докторска дисертация и е бил доброволен асистент по право в Софийския университет.

Георги Симеонов Дуйчев е автор на две научни издания, едното от които е „Адресати на правни норми“/1940/.