Ст.н.с.Iст. ктн инж. Арсо Борисов Арсов

Роден е на 23 януари 1936г. във Видин. Средното си образование завършва във Видинската гимназия през 1954г., а висшето във ВИМЕСС-Русе през 1959г. Същата година започва работа като технолог в ДМЗ“Г.Димитров“-Видин. Последователно става старши технолог, началник на инструменталното бюро, началник на производството и началник на леярския цех. По време на работата си в завода има 7 рационализаторски предложения и спечелени два анонимни рационализаторски конкурса с икономически ефект от над 160х.лв. През 1963г., следвайки своето желание за ангажиране с научно-изследователска дейност, се премества на работа в сформирания скоро Научно-изследователски институт по млечна промишленост, където е назначен за старши инженер. През 1964г. след спечелен конкурс става научен сътрудник II степен, а през 1967г.- научен сътрудник I степен. През 1970г. е зачислен за задочен аспирант към МТИИМП-Москва, където през 1974г. защитава дисертацията си на тема „Исследования физико-механических факторов в куагуляторе для непрерывной коагуляции молочного белка в условиях относительного покоя“под ръководството на проф.Сурков и получава научната степен „кандидат на техническите науки“. Същата година ВАК легализира научната му степен в България.
Арсо Арсов разработва последователно 9 основни и 10 странични, но необходими и важни теми, крайна цел на които е създаването на „Линия за производство на бяло саламурено сирене на база непрекъсната коагулация на млечния белтък“ и „Линия за производство на кашкавал на база непрекъснати технологични процеси“. В тази връзка са му връчени четири авторски свидетелства за изобретения и е публикувал 17 статии. На тяхна база института сключва договор с фирма „АЛПМА“-ГФР и и продава лиценза върху изобретението „Метод и съоръжение за непрекъснато производство на бяло саламурено сирене/и други сирена/ при непрекъсната коагулация на млечния белтък на база на класическата технология“ и получава 60 хиляди ДМ и дългосрочни 7% дивиденти от продажбите на произведените машини.
Дълги години е и ръководител на Клуб на младите авиомоделисти при ОК на ДКМС и нещатен инспектор към Окръжния комитет за държавен и народин контрол-Видин. Непрекъснато е ангажиран с доклади и лекции в международни, национални, юбилейни и регионални конференции и в курсове за повишаване на квалификацията на специалисти с висше образование и научни работници.
Награждаван е с „Почетна значка на изобретателя“ и „Сребърна съюзна значка на ЦС на НТС“/1987/, както и с юбилейни отличия и награди на обществени организации и научни звена.
Арсо Борисов Арсов има двама сина, които също са инженери – Роберт Арсов, който живее и работи в Пловдив и Николай Арсов в Смолян и трима внуци.
Починал е на 11 ноември 1997г.