Проф. кфн Аристотел Атанасов Гаврилов

Проф. кфн Аристотел Атанасов Гаврилов е роден  на 29 януари 1921 г. във Видин в семейството на земеделец от Влашко. Той е най-малкият от 7-те си братя и сестри. Повечето от тях завършват образованието си в Румъния, а някой от остават и да живеят там. През 1940 г. той завършва Видинската гимназия като единствения „пълен отличник“ на випуска. Записва и в продължение на 3 години до 1943 г. учи медицина в Софийския университет. От следващата година е студент в Букурещ, където следва философия. През 1944 г. се завръща във Видин. През периода 1947 – 1950 г. учи и завършва СУ “Св.Климент Охридски“ специалност „Философия“. Същата година става асистент в университета, а през 1952 г. започва аспирантура в МГУ, която завършва през 1956 г. Защитава дисертация на тема „Съзнанието е отношение“ и става кандидат на философските науки. През 1972 г. става доцент. От 1973 г. до 1976 г. е декан на Философския факултет на СУ.
Автор и съавтор е на десетки статии, публикации, учебници и книги. По-значимите му научни трудове са: „Диалектико-материалистичният монизъм и теорията на отражението“, „Към въпроса за природата на съзнанието“ и др.
Носител е на множество научни и държавни отличия.
Умира на 15 август 2011 г. в София.