Проф.кфн Аристотел Атанасов Гаврилов

/1921-2011/
Роден е на 29 януари 1921г. във Видин в семейството на земеделец от Влашко. Той е най-малкият от 7-те си братя и сестри. Повечето от тях завършват образованието си в Румъния, а някой от тях остават и да живеят там. През 1940г. той завършва Видинската гимназия като единствения „пълен отличник“ на випуска. Записва и в продължение на 3 години до 1943г. учи медицина в СУ. От следващата година е студент в Букурещ, където следва философия. През 1944г. се завръща във Видин. През периода 1947 – 1950г. учи и завършва СУ“Св.Климент Охридски“ специалност философия. Същата година става асистент в университета, а през 1952г. започва аспирантура в МГУ, която завършва през 1956г. Защитава дисертация на тема „Съзнанието е отношение“ и става кандидат на философските науки. През 1972г. става доцент. От 1973г. до 1976г. е декан на Философския факултет на СУ.
Автор и съавтор е на десетки статии, публикации, учебници и книги. По-значимите му научни трудове са: „Диалектико-материалистичният монизъм и теорията на отражението“, „Към въпроса за природата на съзнанието“ и др.
Носител е на множество научни и държавни отличия.
Умира на 15 август 2011г. в София.