Кин Анто Нинов Пешев

/1926-2002/
Роден е на 16 февруари 1926г.в с.Шишенци. Основното си образование завършва в родното си село и се записва в Кулската гимназия, но за антифашистката си дейност като член на РМС на 19 август 1943г. е арестуван, изтезаван и осъден на 5 години затвор. След излизането от затвора продължава обучението си и завършва средното си образование в гимназията в гр.Кула и почти веднага е избран за кмет на с.Шишенци. Благоустроява селото и разгръща инициативата за доброволен труд в името на общото благо. Приет е за студент във Висшия селскостопански институт – Пловдив по специалността „Агрономство“ и след завършването му е назначен за началник управление „Земеделие“ при ОНС-Кула, по-късно става директор на МТС и участъков агроном на селата Големаново и Бойница. През 1959г. работи като научен сътрудник в Научно-изследователския институт по млачна промишленост-Видин. През 1971г. става секретар по селското стопанство на ОК на БКП-Видин, а през 1979г. е избран за зам.-председател на ОНС-Видин.
Умира на 12 март 2002г. в гр.Видин.