Кин Анто Нинов Пешев

Кин Анто Нинов Пешев е роден на 16 февруари 1926 г.в с.Шишенци. Основното си образование завършва в родното си село и се записва в Кулската гимназия, но за антифашистката си дейност като член на РМС на 19 август 1943 г. е арестуван, изтезаван и осъден на 5 години затвор. След излизането от затвора продължава обучението си и завършва средното си образование в гимназията в гр. Кула и почти веднага е избран за кмет на с. Шишенци. Благоустроява селото и разгръща инициативата за доброволен труд в името на общото благо. Приет е за студент във Висшия селскостопански институт – Пловдив по специалността „Агрономство“ и след завършването му е назначен за началник управление „Земеделие“ при Околийски народен съвет – Кула, по-късно става директор на Машино – тракторната станция и участъков агроном на селата Големаново и Бойница. През 1959 г. работи като научен сътрудник в Научно-изследователския институт по млечна промишленост – Видин. През 1971 г. става секретар по селското стопанство на ОК на БКП – Видин, а през 1979 г. е избран за зам. председател на ОНС-Видин.
Умира на 12 март 2002 г. в гр. Видин.