Д-р Ани Арутюнян е родена на 8 януари 1991 г. във Ереван, Армения, но е само на две години, когато семейството ѝ се премества във Видин. Средното си образование завършва в СУ „Цар Симеон Велики“- Видин през 2009 г., а висше бакалавърска и магистърска степен в Университета за национално и световно стопанство – София, специалност „Политология“ през 2015 г., където записва докторантура. Дисертацията си защитава през 2022 г. Работила е като главен експерт програми и проекти в Център за изследователски и образователни проекти  и хоноруван преподавател в катедра „Политология“ на УНСС. От 2023 г. е заместник областен управител на област Видин.

Ани Арутюнян е специалист в разработването на образователни и изследователски проекти в сферата на предприемачеството, насочени към малки и средни предприятия, както на национално, така и на международно ниво.

Майка е на три деца.