Проф. д-р Ангел Николов Димитров, дм, дмн

Проф. д-р Ангел Николов Димитров, дм, дмн е роден  на 20 март 1944 г., родовият му корен е от белоградчишкия край, с. Фалковец, където прекарва част от детските си години, а родителите му известно време са лекари в Белоградчишката болница. Средното си образование завършва през 1962 г. в 8-мо СПУ-София, а висше във ВМИ-София през 1968 г. До 1972 г. е ординатор в АГО на РБ – Ботевград. От 1972 г. до 1974 г. е стажант – асистент, а по късно до 1990 г. е асистент, старши и главен асистент. През 1981 г. защитава докторската си дисертация на тема „Циркулиращ кръвен обем и компонентите му по време на бременността и при касни токсикози“. През 1991 г. е назначен за доцент, а от 2005 г. е професор. От 1991 г. е началник на Родилна клиника в „Майчин дом“- София, а от 2000 г. е ръководител на катедра по акушерство и гинекология в Медицинска академия. През 2003 г. защитава дисертация за научна степен „доктор на медицинските науки“ на тема „Съвременни проблеми на абдоминалното родоразрешение“.
Има придобити специалности „акушерство и гинекология“ /1973/ и „анестезиология и реанимация“ /1976/. Преминал е следдипломна квалификация по – здравен мениджмънт, колпоскопия, ултразвук, високорисково раждане, тестова система за изпитване и обучение. Специализирал е в Канада /1987/ и Франция /1998/.
Проф. Ангел Димитров има над 180 публикации у нас и  в чужбина. Участва в съавторство в написването на 5 учебника и 4 монографии. Бил е научен ръководител на 15 специализанти и 7 докторанти.
Има и богата научно-организационна и обществена дейност – член на Специализирания научен съвет по майчинство и детство /1996/, член на научната комисия по Медицина и Стоматология при ВАК /2000-2003/, член на Факултетния съвет на МФ-МО-София /2004-2008/, член на Академечния съвет на МУ от 2008 г., зам.председател на Научното дружество на акушер-гинеколозите – втори мандат, член на EAGO и на ESC.
Включен е в алманаха поради посочването му от проф. Веселин Борисов в книгата му „Шедьовърът на Бога“ /2013/, като свързан с Белоградчишкия край.