Ас. Ангел Михайлов Игов

Гл. ас. Ангел Игов е роден през 1907 г. в Цариброд в българско семейство. Висшето си образование завършва в Държавния университет в Белград, по специалността „Български език и руски език“ през 1933 г. От началото на учебната 1941/42 г. е назначен за редовен учител по български език във Видинската мъжка гимназия, а през учебната 1944/45 г. е директор на Видинската девическа гимназия „Екзарх Антим I“. През следващите години учителства в други градове, а по-късно става преподавател по сърбохърватски език в Софийския университет.
Автор е на „Учебник по сърбохърватски език“ /1959/ и „Речник на сърбохърватския език“ /1959/.