Проф. Ангел Иванов Живков,дмн

Роден е през 1959г. във Видин. Средното си образование завършва във Видинската математическа гимназия през 1977г. По време на обучението си спечелва два сребърни медала от международни математически олимпиади в Линц/1976/ и Белград/1977/. През 1984г. се дипломира след завъшване на Математическия факултет на СУ“Св.Климент Охридски“. През 1989г. защитава докторската си дисертация в Московския държавен университет с научен ръководител проф.Борис Дубровин. От 1991г. е асистент, а през 2001г. е назначен за доцент във факултета по диференциални уравнения в СУ. Професор е от 1914г. След 2001г. е дългогодишен ръководител на Факултета по диференциални уравнения.
Проф.Ангел Живков е специалист и преподавател по обикновени и диференциални уравнения, диференциална геометрия, компютърни и алгебра системи, тетафункции и нелинейни уравнения, геометрия и топология, функционален анализ, класически и интегрални системи и други математически и геометрични дисциплини.
Освен преподавателската си дейност в България той е бил гост преподавател и в Толуза/1994/, Берлин/1996, 1997, 1999 и 2001/, Нант/2004/, Лакуила, Италия/2005/, Мексико/2008/, Калгари, Италия/2010/, Канзас/2012/ и др.
Проф.Живков има множество публикации в наши и чужди издания и е автор на 4 и съавтор в 9 научни труда с приносно значение.
Ползва английски, руски и сръбски езици.