Проф. Ангел Иванов Дамянов

/1909 – 1985/
Роден е на 18 март 1909г. в гр.Видин. През 1931г. завършва Висшето техническо училище в Дрезден, Германия при знаменития професор Х.Фрезе. От 1946г. е доцент, а от 1963г. е професор във Висшия инженерно-строителен институт – София.
По негови проекти са изградени: Библиотека-музей във Велико Търново, Физкултурна палата – София, Спортна зала и широкоекранен театър в Ямбол и много други.
Проф.Ангел Дамянов е автор на десетки публикации в специализирани и популярни издания и на книгите – „Жилищни сгради“, „Високите пунктови жилищни сгради“, „Архитектурният образ на панелните жилищни сгради“ и др.
Умира на 2 май 1985г. в София.