Проф. Ангел Иванов Дамянов

Проф. арх. Ангел Иванов Дамянов е роден на 18 март 1909 г. в гр. Видин. Средното си образование завършва във Видинската гимназия. През 1931 г. завършва Висшето техническо училище в Дрезден, Германия, специалност „Архитектура“ при знаменития професор Ханс Фрезе. От 1946 г. е доцент, а от 1963 г. е професор във Висшия инженерно-строителен институт – София, където през 1965 г. основава и ръководи катедра „Жилищни сгради“.
По негови проекти са изградени: Народна библиотека и музей във Велико Търново /1939-52/, баня „Мадара“ в София /1947/Физкултурна палата – София /1949-54/, Спортна зала и широкоекранен театър в Ямбол /1965/ и много други.
Проф. Ангел Дамянов е автор на десетки публикации в специализирани и популярни издания и на книгите – „Жилищни сгради“ /1959/, „Високите пунктови жилищни сгради“ /1963/, „Архитектурният образ на панелните жилищни сгради“ /1968/ и др.
Умира на 2 май 1985 г. в София.

           Уникалната сграда на Народната библиотека и музей във Велико Търново на проф. арх. Ангел Дамянов.