Проф. Ангел Живков Блажев

Проф. Ангел Живков Блажев е роден  във Видин. Преподавател в Шуменския университет.