Проф. Ангел Живков Блажев

Роден е във Видин. Преподавател в Шуменския университет