Проф. д-р инж. Ангел Блажев Мирчев,дин

Проф. д-р инж. Ангел Блажев Мирчев, дин е роден  на 9 април 1944 г. в гр. Видин. Средното си образование завършва във Видинската гимназия. От 1962 г. до 1967 г. учи и завършва висшето си образование във ВВМУ – Варна със специалност „Инженер-корабостроител”, а от 1967 г.   до 1971 г.  завършва и Икономическия университет – Варна със специалност „Икономика на промишлеността”. През периода 1973-1976 г. специализира и защитава докторската си дисертация в Одеския институт за инженери от морския флот по управление на корабостроенето и кораборемонтното производство. Трудовата му биография започва през 1969 г. като проектант и конструктор в Научно-изследователския институт по корабостроене – Варна. От 1976 г. до 1986 г. е последователно гл. асистент, ръководител специализация „Управление на флота и пристанищата” и преподавател по – „Основи на управлението”, „Стратегическо планиране” и „Проектен мениджмънд”. От 1986 г. е на преподавателско място в Техническия университет-Варна – гл. асистент, доцент, зам.декан на КФ, зам.ръководител на НИС. Инициира създаването на специалността „Индустриален мениджмънт”. Преподавател е до 1998 г. по – „Проектен мениджмънд”, „Организация и управление на производството”, „Стратегически мениджмънд”, „Контролинг” и „Икономика на предприятието”.
От 1993 г. до 2000 г. преподава и в Медицински университет – Варна, като инициира създаването на специалността „Здравен мениджмънд” и изнася лекции по – „Проектен мениджмънт”, „Принципи и теория на организацията”, „Маркетинг на здравните организации”, „Стратегическо проектиране в здравните организации” и „Контролинг в здравните организации”.
В годините 1990 – 2002 г. проф. Ангел Мирчев преподава и във Варненски свободен университет, където като доцент е ръководител на катедра ”Икономика и управление”, а след като става професор е член на факултативен и на Академичния съвет на учебното заведение.
От 2000 г. до 2011 г. той е преподавател и в Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров”, където също е ръководител на катедра, но е и Председател на ОС на факултет „Обществени науки” и ръководител на магистърска програма „Управление на Европейски проекти”.
След 2011 г.  проф. Ангел Мирчев преподава в ТУ – Варна по дисциплините – „Мениджмънд на маркетинга”, „Технология на разработване и вземане на управленски решения”, „Проектен мениджмънт” и „Инженерна икономика”.
Владее отлично руски, английски и немски език.
Има над 160 статии, доклади и учебни пособия. Участвал е в редколегиите на редица научни списания у нас и в чужбина.