Проф.д-р Ангел Ангелов Милошевски,дин

/1922-1986/
Роден е на 5 юли 1922 г. в с. Чупрене. Начално и основно образование получава в родното си село. Средното си образование започва в Белоградчишката, но завършва във Видинската гимназия. Висшето си образование получава в СУ“Св.Климент Охридски“ по специалност „политическа икономия“.
През 1950 г. започва работа като преподавател по икономически дисциплини в СУ. През 1952 г. вече е старши преподавател и е изпратен на специализация в Москва, а през 1962 г. е назначен за доцент и специализира в Неапол, Италия. През 1972 г. става професор.
С дисертацията си „Развитие на народодемократичната търговия и нейната роля за издигане на народното потребление в НРБ“, защитена през 196 7г., става кандидат на икономическите науки.
През 1980 г. става доктор на икономическите науки след защита на дисертация на тема „Стоково-парични отношения при социализма“.
Проф.А.Милошевски има стотици публикации в специализирани издания и централния печат. По-значимите му научни трудове са – „Развитие на народната търговия и нейната роля за издигането на народното потребление в НРБ“/1956 г./, „Използване на икономическите категории при социализма“/1969/, „Социално-икономически измерения в НРБ през периода 1944-1974г.“/1974г./, Икономика на България“/1977 г./ в 6 тома, „Въпроси на стоково-паричните отношения при социализма“/1979 г./, „Стопански механизъм при социализма – теоретико-методически аспекти“/1981г./, Методологически въпроси на политическата икономия“ в 5 тома /1989 г./ в съавторство и др.
Ангел Милошевски е носител на орден „Св.св.Кирил и Методий“ първа степен и юбилеен медал „25 години народна власт“.
Умира на 28 декември 1986 г. в София.