Доц.д-р ст.н.с. Александър Николов Томов

Доц. ст. н. с. д-р Александър Николов Томов е роден през 1930 г. в гр. Белоградчик. През 1947 г. завършва местната гимназия и е приет за студент по физика в СУ “Св. Климент Охридски“. През 1961 г. е назначен за учител по физика в Белоградчишката гимназия и наследява на учителското място и в работата по изграждането на обсерваторията в града големия учен астроном Христо Костов Вълчев /виж отделна статия/, като едновременно е проектант, технически ръководител и строител на сградите и съоръженията й. След оборудването с най-необходимото през 1964 г. Народната астрономическа обсерватория – Белоградчик /както е наречена навремето/ получава и щат и за пръв неин ръководител е назначен Александър Томов. На 21 юни 1965 г. обсерваторията официално и тържествено е открита. По негово настояване и след множество консултации с учени от няколко страни през 1969 г. е закупен телескоп с 60 см. диаметър на окуляра  от Carl Zeiss – Германия за значителната за онези години сума от 200 000 лв. осигурени от ОНС-Видин, с което до 1980 г. обсерваторията е с най-големи изследователски възможности в България и на Балканския полуостров. Пак под негово ръководство през 1973 г. е пуска в страната ни и на първия фотоелектричен фотометър, което превръща обсерваторията в значим научно-изследователски център. Това, заедно с резултатите от дейността на ръководения от д-р Томов екип, дава основание през 1976 г.  Министерският съвет на НРБ да приеме решение, с което тя преминава към Секция “Астрономия“ на БАН и се преименува на Астрономическа обсерватория – Белоградчик.
Доц. Александър Томов е публикувал над 50 научни и научно-популярни статии и доклади, както и книгата „Близки и ярки галактики“ /1999/.
Изследвал е електрофотометрично около 300 двойни и тройни галактики с активни ядра – в обсерваторията в Белоградчик и в Кримската астрофизическа обсерватория. Данните за 180 от обектите са включени в каталога на известния американски астроном Дж. Вокульор.
Александър Томов е носител на ордените „Св. св. Кирил и Методий“ I и II степен.
Умира през 2009 г. в Белоградчик.