Проф. д-р Александър Атанасов Гидиков, дмн /1929-1989/


Проф. д-р Александър Атанасов Гидиков, дмн е роден на 7 април 1929 г. в гр. Видин. Завършва Видинската гимназия /1947/ и медицина в МА-София през 1953 г. Специализира в Масачузетския технологически институт в Бостън, САЩ /1964-65г./. Доктор на медицинските науки от 1966 г., професор от 1971 г. Създава и ръководи Секцията по бионика в Института по техническа кибернетика при БАН от 1964 г. до 1968 г., а от същата година до 1982 г. е ръководител на Секцията по регулация на движенията в Института по физиология към БАН. През периода 1982-1989 г. е директор на Централната лаборатория по биофизика в Българската академия на науките. Заместник председател /1968-72/ и секретар /1972-76/ на Съюза на медицинските научни дружества в България.
Проф. Александър Гидиков работи в областта на физиологията на висшата нервна дейност, физиологичната кибернетика, биофизиката на извънклетъчните потенциални полета и др. и е член на националните и международни научни организации по биофизика.
Има над 130 научни публикации в наши и чужди издания. По-значимите му научни трудове са: „Съотношенията на втората сигнална система, зрителния и двигателния анализатор при формирането на двигателните реакции на човека“, „Метод за изучаване на регулацията при отбранителните двигателни условни рефлекси“, „Теоретични основи на електромиографията“, „Неврофизиология“ и др.
Александър Гидиков умира през 1989 г. в София.